POA
Property Details

Residential
POA
Description

Boronia Ridge Blocks

-

Boronia Ridge Estate

Stage 2B & 3B Boronia Ridge Estate WALPOLE WA 6398

 

STAGE 2B BLOCKS FOR SALE

Lot 149 1034sqm $107,000
Lot 156 1074sqm S110,000
Lot 157 1008sqm $107,000
Lot 160 1081sqm $107,000
Lot 165 1060sqm $107,000

STAGE 3 BLOCKS FOR SALE

Lot 208 896sqm $107,000
Lot 210 905sqm $107,000
Lot 212 896sqm $107,000
Lot 216 909sqm $150,000
Lot 221 881sqm $150,000

Lot 220 1046sqm $165,000
Lot 222 1034sqm $163,500

Property Features
Residential